Wyniki konkursu plastycznego "Ozdoba choinkowa" PDF Drukuj Email

Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży. Za organizację i przebieg konkursu odpowiedzialni byli nauczyciele świetlicy – mgr Beata Nowacka i mgr Sylwia Pieńkowska . Konkurs plastyczny pt. „Ozdoba choinkowa” adresowany był do uczniów klas 0-III szkół podstawowych uczęszczających do świetlicy szkolnej. Przedmiotem konkursu było wykonanie ozdoby z przeznaczeniem do wyeksponowania jej na choince.

Wyniki konkursu:

Uczniowie grupy wiekowej 5-7 lat

I miejsce - Dominika Zuzga lat 6 SP4 w Łomży
II miejsce – Patrycja Rogowska lat 6 SP 10 w Łomży
III miejsce – Lena Zuzga lat 6 SP4 w Łomży
Wyróżnienie: Kornelia Chojnowska lat 7 SP4 w Łomży

Uczniowie grupy wiekowej 8-9 lat

I miejsce – Łucja Olender lat 8 SP 10 w Łomży
II miejsce – Joanna Drelich lat 8 SP 7 w Łomży
III miejsce – Natalia Grochowska lat 9 SP 2 w Łomży
Wyróżnienie: Magdalena Maciejewska lat 9 SP 10 w Łomży

Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się dnia 22 stycznia 2016 r. o godz. 10.45
w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży (sala gimnastyczna).
Zapraszamy opiekunów z Laureatami  konkursu i wyróżnionymi, którzy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Sponsorem nagród jest Firma Plastixal Producent okien i drzwi- Pan Mariusz Kołakowski

 

Cele konkursu:

-  Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia
-  Rozwijanie zainteresowań manualnych i plastycznych dzieci
-  Kształtowanie dziecięcej wyobraźni
-  Rozwijanie wyobraźni przestrzennej.

Zadaniem każdego uczestnika było samodzielne wykonanie jednej pracy dowolną techniką. Wielkość pracy musiała umożliwić zawieszenie jej na choince.

Na konkurs wpłynęły  62  prace plastyczne  z 4 łomżyńskich szkół podstawowych:

Ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomży wpłynęło 8 prac. (Opiekunowie: Danuta Kosińska, Edyta Lesiak)

Ze Szkoły Podstawowej  Nr 4 w Łomży wpłynęło 29 prac (Opiekunowie: Beata Borawska, Olga Olizarowicz, Beata Nowacka, Sylwia

Pieńkowska, Ewa Napiórkowska)

Ze Szkoły Podstawowej Nr 7 w Łomży wpłynęło 11 prac (Opiekunowie: Jolanta Mioduszewska, Teresa Gosiewska, Marzena Tyszka),

Ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży wpłynęło 14 prac (Opiekunowie: Dorota Czerwińska, Anna Dytkowska, Marta Kucharczyk, Małgorzta Sadowska, Barbara Salwa)

Uczniowie przygotowywali prace pod kierunkiem wychowawców świetlic szkolnych.

Komisja konkursowa:

mgr Beata Wadowska nauczyciel bibliotekarz
mgr Małgorzata Juchimowicz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Małgorzata Kuczewska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej