Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa PDF Drukuj Email

 

Nasza szkoła - uczestniczy w realizacji  Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. Dz. U. z dnia 22 .10 2015 r. poz. 1667)

Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” będzie realizowany poprzez:

1) zakup nowości wydawniczych w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej

2) przy zakupie książek zostaną uwzględnione propozycje uczniów, potrzeby uczniów niepełnosprawnych oraz opinia Rady rodziców i Samorządu Uczniowskiego

4) odbędą się imprezy z udziałem uczniów promujące czytelnictwo;

5) zrealizowane zostaną projekty edukacyjne w oddziałach z wykorzystaniem księgozbioru bibliotecznego;

6) kontynuowana będzie współpraca biblioteki szkolnej z biblioteką publiczną oraz biblioteką pedagogiczną,m.in.

- planowanie zakupów książek

- wymianę informacji o imprezach czytelniczych

- organizowanie wydarzeń czytelniczych.