KONKURS PLASTYCZNY „ ŁOMŻYŃSKIE WIDOKI” PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator www   
czwartek, 04 maja 2017 17:05

KONKURS PLASTYCZNY „ ŁOMŻYŃSKIE WIDOKI”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III edycji KONKURSU PLASTYCZNEGO „ŁOMŻYŃSKIE WIDOKI”, adresowanego do dzieci z oddziałów zerowych łomżyńskich szkół i przedszkoli. Szczegółowe informacje  zawiera regulamin.

REGULAMIN III  KONKURSU PLASTYCZNEGO „ŁOMŻYŃSKIE WIDOKI” 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 im Generała Władysława Andersa w Łomży
Osoby odpowiedzialne: Agnieszka Beata Faryna, Katarzyna Sobuta, Wioletta Wądołowska

Cele konkursu:

 • rozwijanie zdolności manualnych i plastycznych dzieci,
 • rozwijanie wyobraźni, inwencji twórczej  oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej,
 • promowanie walorów krajobrazowych powiatu łomżyńskiego,
 • prezentacja twórczości plastycznej dzieci.


Zasady uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla dzieci z oddziałów zerowych łomżyńskich szkół i przedszkoli,
 • każda szkoła lub przedszkole typuje maksymalnie pięć prac plastycznych,
 • prace muszą bezpośrednio nawiązywać do tematu konkursu,
 • każda praca może mieć tylko jednego autora, ocenie nie będą podlegały prace zbiorowe,
 • format pracy: A4 lub A3,
 • technika: dowolna na płaszczyźnie,
 • każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące informacje: tytuł pracy, imię i nazwisko autora pracy, wiek, nazwę szkoły lub przedszkola, imię i nazwisko opiekuna,
 • prace należy składać do kancelarii Szkoły Podstawowej nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży do dnia 31 maja 2017 roku,
 • prace wykonane niezgodnie z założeniami regulaminu nie podlegają ocenie konkursowej,
 • dostarczone na konkurs prace przechodzą na własność organizatora,
 • zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz zamieszczanie zdjęć autorów i ich prac na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży.

Ocena prac:

Komisja powołana przez organizatorów konkursu dokona oceny prac, przydzieli nagrody i wyróżnienia.

Kryteria oceny:- samodzielność, kreatywność, estetyka wykonania, walory artystyczne.

Nagrody:

Laureaci I, II, III miejsca i wyróżnień otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Każdy nauczyciel / opiekun otrzyma podziękowanie za przygotowanie dziecka do konkursu.

Termin uroczystego ogłoszenia wyników i wręczenie nagród  zostanie podany 31 maja 2017 roku na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży oraz drogą elektroniczną na adres e-mail poszczególnych placówek.

Organizatorzy:
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Generała Władysława Andersa w Łomży

dr Iwona Borawska

Agnieszka Beata Faryna
Katarzyna Sobuta
Wioletta Wądołowska