Rada Rodziców PDF Drukuj Email
Rodzice i pracownicy naszej szkoły pracują wspólnie nad tym, aby dzieci czuły się w SP 4 miło i bezpiecznie. Przebieg różnych uroczystości, sposób rozwiązywania problemów, pomoc materialna potrzebującym, wygląd oraz wyposażenie pomieszczeń, itp. - na to wszystko mają wpływ Rodzice, którzy współtworzą szkolną atmosferę tak ważną dla przebywających w niej kilka godzin dziennie uczniów

Skład szkolnej Rady Rodziców:

Przewodniczący Prezydium
Rady Rodziców

Krzysztof Staniórski

Z-ca przewodniczącej Prezydium Rady Rodziców

Marcin Winko

Członkowie

Robert Chaberek

Barbara Pac

Mirosława Grodzka

Krystyna Modzelewska