Grupa III
Grupa III Drukuj Email

W I semestrze roku szkolnego 2014/2015 grupa III liczyła 25 uczniów z klas II- III. Opieką objęte były również dzieci z kl. I do godz. 9.00 oraz dzieci  oczekujące na zajęcia pozalekcyjne lub lekcje.

Najważniejszym  zadaniem  zrealizowanym w I semestrze we wrześniu jest blok tematyczny „Bezpieczna droga do szkoły”, który miał na celu przypomnienie uczniom zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, poznaniu zagrożeń wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym i sposobów im zapobiegania. Dzieci obejrzały film pt. ,,Bezpieczeństwo dziecka”. Ponadto z zaangażowaniem  odgrywały  scenki prezentujące bezpieczne zachowanie.

W październiku ważnym blokiem tematycznym był ,, Moje prawa i obowiązki”.  Odbyła się pogadanka na temat praw i obowiązków uczniów. Dzieci wykonywały prace plastyczne przedstawiające prawa dziecka. Prace plastyczne zostały wyeksponowane na gazetce ściennej.

Poza tym dzieci udały się na spacer po najbliższej okolicy, zbierając skarby jesieni, które praktycznie wykorzystały, wykonując różnorodne prace w świetlicy.

W listopadzie przybliżono treści patriotyczne i tradycję palenia zniczy na grobach bliskich. Dzieci wykonywały prace plastyczne związane ze świętem Zmarłych.

Z okazji świąt rozmawiano o tradycjach i zwyczajach bożonarodzeniowych kultywowanych w naszych domach. W ramach zajęć plastycznych dzieci wykonały ozdoby świąteczne, którymi dekorowały świetlicę. W grudniu uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z pracownikiem z Nadleśnictwa w Drozdowie na temat:   ,, Jak dokarmiać zwierzęta zimą?”.Od prowadzącej dzieci otrzymały też drobne upominki..

W styczniu bloki skupiały się szczególnie wokół zimy-wykonanie prac plastycznych na temat ,,Zima w pełni” oraz zabawy choinkowej. Uczniowie   projektowali maski karnawałowe.

W czasie realizacji wszystkich zajęć w świetlicy dzieci miały możliwość rozwoju swoich zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwa w zajęciach plastycznych, filmowych, twórczego myślenia i zabawach ruchowych, grach i zabawach według własnych zainteresowań, odrabiania prac domowych i korzystania z pomocy nauczyciela. Wdrażano uczniów do przestrzegania zasad współżycia i funkcjonowania w grupie.Wykorzystane zostały projekcje filmowe i prezentacje multimedialne.