Drukuj
Wpisany przez administrator www   
poniedziałek, 01 kwietnia 2019 06:18

Opłata za  obiady  w miesiącu kwietniu 2019 r. dla uczniów z klas I – VIII wynosi

12 dni * 3,60 zł = 43,20 zł

Dni bez obiadów- 8,9,10- rekolekcje, 15,16,17- egzamin ósmoklasisty

Wysokość kwoty za żywienie w oddziałach przedszkolnych  podają wychowawcy grup.

Opłatę należy uiszczać przelewem na konto:

28 1560 0013 2552 4806 7000 0001

do 7-go  kwietnia  2019r. z dopiskiem    opłata za obiady, imię i nazwisko dziecka, klasa

Uczniowie,  za których  rodzice które nie dokonali opłaty  w podanym  terminie ( a opłata  nie została zaksięgowana na koncie szkoły do 10-go) , w dniu 11.04.2019. (czwartek), nie będą mogli przebywać w  stołówce i jeść posiłków, aż do chwili uregulowania należności, zgodnie z regulaminem. W przypadku nieregularnych opłat  za dwa ostatnie miesiące, rodzic płaci zaległość, a dziecko zostaje skreślone z listy korzystających z wyżywienia.  Opłaty za żywienie należy dokonywać wyłącznie w miesiącu, którego wpłata dotyczy. Prosimy   wpłacać prawidłową kwotę.                         

Prosimy o przestrzeganie terminu w dokonywaniu wpłat,(regulamin stołówki szkolnej SP nr 4,&3.poz 5.)

Poprawiony: poniedziałek, 01 kwietnia 2019 06:37