Informacje
PDF Drukuj Email

W roku szkolnym 2019/2020 w oddziałach przedszkolnych naszej szkoły realizowany jest projekt czytelniczy "Magiczna moc bajek".

 
PDF Drukuj Email

6 września 2019 roku uczniowie należący do Koła Historycznego wzięli udział w XIX Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru, który odbył się w Białymstoku. Uczestnicy Marszu o godz. 10.00 zebrali się przy Pomniku Katyńskim. Po odśpiewaniu hymnu i błogosławieństwie w obrzędzie katolickim, prawosławnym i ewangelicko-augsburskim przemaszerowali pod Grób Nieznanego Sybiraka przy kościele pw. Ducha Świętego. Po Mszy św. odśpiewany został hymn Związku Sybiraków, złożono kwiaty i zapalono znicze oraz odbył się apel pamięci zakończony salwą honorową żołnierzy 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego. Na uroczystość upamiętniającą wydarzenia tamtych lat przybyli m.in. Minister Edukacji Narodowej, Sybiracy i ich rodziny. Wydarzeniem towarzyszącym była wystawa plenerowa na terenie Kościoła pw. Ducha Świętego pt: „Z zesłania na wyżyny nauki. Polscy badacze Syberii” przygotowana przez Muzeum Pamięci Sybiru oraz wystawa pt: „Polacy na Syberii” pod kierunkiem OBEN IPN w Krakowie. Galeria

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator www   
środa, 11 września 2019 11:36

We wtorek 17 września odbędą się konsultacje logopedyczne. Od godz. 16.00 do 17.00 zapraszamy  rodziców uczniów klasy I a i I b. Od godz. 18.00 ( po zebraniu)  zapraszamy rodziców uczniów klasy I c i I d. Podczas konsultacji rodzice zapoznają się z wynikami  diagnozy  uzyskanej   po badaniach przesiewowych .                                                                            Logopeda – Magdalena Tyszka

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator www   
poniedziałek, 09 września 2019 11:15

Harmonogram zebrań z rodzicami

Oddziały przedszkolne- 16.09.2019 godz. 17.00

Klasy I- III - 17.09.2019 godz. 17.00

kl. IV- VIII - 18 .09.2019 godz. 17.00

Zebranie ogólne Rady Rodziców szkoły  ( uczestniczą w nim wszyscy przedstawiciele  Rad Oddziałowych ) - 18.09.2019 godz. 18.00

Zapraszamy


Poprawiony: poniedziałek, 09 września 2019 11:20
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator www   
wtorek, 03 września 2019 06:26

STYPENDIUM  SZKOLNE o charakterze socjalnym przysługuje uczniom klas I –VIII zamieszkałym na terenie Miasta Łomży.

Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj. w sierpniu 2019 – wynosi 528,00zł netto.

Kwota dochodu  z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308,00zł miesięcznie. Do dochodu nie wlicza się dochodu z gospodarstwa rolnego poniżej 1 ha przeliczeniowego.

Wyżej wymienione stawki obowiązują od dnia 1.10.2018 na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.07.2018 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej(Dz.U. z 2018r poz. 1358)

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres dziesięciu miesięcy od września 2019 do czerwca 2020.

Faktury w ramach stypendium obowiązują od września 2019 do czerwca 2020.

ü  Wnioski wydawane są w pokoju pedagoga szkolnego ( I piętro)

ü  Wnioski z kompletem dokumentów przyjmowane są od dnia 2.09.2019 do dnia 15.09.2019

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator www   
piątek, 30 sierpnia 2019 13:52

Przed dokonaniem opłat prosimy o  wypełnienie  karty zgłoszenia na obiady ( do odebrania u  wychowawcy klasy). Żywienie w klasach I- VIII  rozpoczyna się 9 września.

Opłata za  obiady  we wrześniu 2019 r. dla uczniów z klas I – VIII wynosi

16 dni * 3,70zł = 59,20 zł

Wysokość kwoty za żywienie w oddziałach przedszkolnych  20* 6,20=124zł

Opłatę należy uiszczać przelewem na konto:

28 1560 0013 2552 4806 7000 0001

do 7-go  września  2019 r. z dopiskiem    opłata za obiady, imię i nazwisko dziecka, klasa

Uczniowie,  za których  rodzice nie dokonali opłaty  w podanym  terminie ( a opłata  nie została zaksięgowana na koncie szkoły do 10-go) , w dniu 10.09.2019. (wtorek), nie będą mogli przebywać w  stołówce i jeść posiłków, aż do chwili uregulowania należności

Prosimy o przestrzeganie terminu w dokonywaniu wpłat,(regulamin stołówki szkolnej SP nr4,&3.poz5.)

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 82