Badania lekarskie PDF Drukuj Email

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy uprawnionych do przeprowadzania bezpłatnych badań lekarskich w rekrutacji na rok szkolny 2019-2020

 

Prosimy o zapoznanie się z informacją uzyskaną z Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w sprawie wykazu

podstawowych jednostek służby medycyny pracy przeprowadzających bezpłatnie badania lekarskie z zakresu medycyny pracy

uczniów, studentów,słuchaczy kursów kwalifikacyjnych oraz doktorantów w 2019 r. (II – IV kwartał) na terenie

powiatu zamieszkania uprawnionej osoby.

informacja-dla-kandydatow.pdf

https://www.kuratorium.bialystok.pl/wp-content/uploads/2019/04/2.

wykaz-podstawowych-jednostek-sluzby-medycyny-pracy_na-ii-iv-kwartal-2019.pdf

https://www.kuratorium.bialystok.pl/wp-content/uploads/2019/04/1.

 

Zarządzenie Nr 16/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne

podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach,w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020

w województwie podlaskim

https://www.kuratorium.bialystok.pl/wp-content/uploads/2019/02/sp-zarzadzenie-nr-16-pko-z-dn.-28-lutego-2019-roku.pdf

 

INFORMATOR o zaplanowanej ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2019/2020

https://informator.kuratorium.bialystok.pl/wykaz.aspx