O naszej szkole PDF Drukuj
W naszej szkole funkcję Dyrektora  pełni dr Iwona Borawska, a funkcje Wicedyrektorów:   mgr Bożena Wykowska i  mgr Małgorzata Kuczewska.
Zatrudnieni w naszej szkole nauczyciele to wykwalifikowana, doświadczona i twórcza kadra pedagogiczna.
Budynek naszej szkoły jest po kapitalnym remoncie z nowym ogrodzeniem i parkingiem przeznaczonym dla pracowników i rodziców.  Usytuowany jest w centrum miasta przy spokojnej i mało ruchliwej ulicy w otoczeniu pięknej zieleni.
W budynku mieści się tylko szkoła podstawowa, która ze względu na bezpieczeństwo uczniów podzielona jest na trzy kondygnacje:
 • Dolna - przeznaczona dla dzieci z grup przedszkolnych (z oddzielnym wejściem), łazienkami i szatnią,
 • Parter  - dla uczniów klas I – III,
 • I piętro – dla uczniów klas IV – VIII.

Główne wejście do budynku przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych (podjazd).

Uczniowie mają do dyspozycji:

 • pracownię komputerową z dostępem do Internetu,
 • 23 sale lekcyjne,
 • bibliotekę szkolną z bogatym księgozbiorem i czytelnią oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej wyposażone w 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu,
 • świetlicę dla klas I - III (czynną w godz. 700 - 1645),
 • salę gimnastyczną wyposażoną w nowoczesny sprzęt sportowy,
 • boisko wielofunkcyjne,
 • plac zabaw dla dzieci młodszych,
 • sklepik szkolny.

Ponadto uczniowie szkoły objęci są opieką medyczną higienistki szkolnej oraz mają możliwość korzystania z pysznych i niedrogich obiadów wydawanych w stołówce szkolnej.
W szkole funkcjonują trzy oddziały przedszkolne, w których 5 i 6 - latki odbywają roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Od klasy 0 uczniowie zostali objęci nauczaniem języka angielskiego oraz religii. Prowadzone są również zajęcia logopedyczne, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego i matematyki w klasach IV –VIII. Szkoła umożliwia także uczniom rozwój zainteresowań poprzez organizowanie szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych.
Uczniowie często reprezentują szkołę w konkursach i olimpiadach pozaszkolnych odnosząc liczne sukcesy.

NASZA SZKOŁA

Gdy mijam próg mej szkoły,

Dumny tym bardziej jestem,

Bo nosi imię generała Andersa

I jest najbardziej znana w mieście.

Cieszy mnie przynależność do tego grona,

Wszyscy jesteśmy jak wielka rodzina

Są tu nasi przyjaciele,

I najlepsi nauczyciele.

W konkursach nikt nas nie pokona,

Choć potrzeba pracy i trudu,

I wiele wytrwałości

Lecz za to radość często tu gości.

I tylko żal mi ogromnie,

Że to ostatni rok już ucieka,

Szkolne ławy czas żegnać,

I ruszać dalej - świat czeka.

Już niedługo stąd odejdziemy,

I nieraz za szkołą zatęsknimy,

Do nowej chodzić będziemy,

O szkole generała Andersa nigdy nie zapomnimy.

Maciej Małachowski