Historia szkoły PDF Drukuj
Wpisany przez Beata Wadowska   
Historia Szkoły Podstawowej Nr 4 sięga odległych czasów. W październiku 1916 roku Polska Macierz Szkolna zorganizowała Szkołę Powszechną Nr 4 w budynkach przy ulicy Zielonej.
Z chwilą odzyskania przez Polskę niepodległości , w listopadzie 1918 roku placówka otrzymała nazwę Publiczna Szkoła Powszechna Nr 4 w Łomży, a jej pierwszą kierowniczką została Pani Kraszewska.
Jesienią 1921 roku szkołę przeniesiono do budynku dawnego Hotelu "Bristol", przy ulicy Giełczyńskiej 15. Jej kierownikiem został Pan Józef Malczewski. Funkcję tę sprawował do końca 1929 roku.
Decyzją Warszawskiego Kuratorium Okręgu Szkolnego dnia 30 stycznia 1930 roku na stanowisko kierownika szkoły został powołany Pan Tomasz Plebański.
Po wybuchu II wojny światowej w wyniku reformy rosyjskiej instytucja ta została przekształcona w Niepełną Szkołę Średnią Nr 9. W szkole obowiązywały programy i podręczniki takie jak w ZSRR.
W okresie okupacji hitlerowskiej budynek został zdewastowany, a wszystko wywiezione. W czasie II wojny światowej z rąk gestapo zginęło wielu wybitnych nauczycieli, a wśród nich znaleźli się również nauczyciele naszej szkoły.
Po wojnie szkoła rozpoczęła działalność w ruinach budynku przy ulicy Giełczyńskiej., a kierownikiem był nadal Pan Tomasz Plebański. Warunki pracy były bardzo ciężki, kredę zastępowały kawałki gipsowych figurek.
Od roku 1950 kierownictwo objął Pan Paweł Jan Rucki i pełnił tę funkcję do 1954 roku. Warunki pracy w szkole ulegały stopniowo poprawie dzięki staraniom grona pedagogicznego. Powiększono liczbę izb lekcyjnych, przeprowadzono remont budynku, wymieniono dach, kompletowano niezbędny sprzęt.
W roku szkolnym 1954/1955 kierownikiem szkoły był Pan Józef Stankiewicz, w 1955/1956 funkcję kierownika pełniła Pani Maria Bejer, w roku szkolnym 1957/1958 Pan Piotr Czarnecki, a od września 1958 roku do 1961 roku - Pan Piotr Chrzanowski - główny inicjator budowy nowej szkoły.
W roku 1960 w związku z obchodami Tysiąclecia Państwa Polskiego zapadła decyzja o budowie szkoły nr 4 - Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego.
W 1961 roku funkcję kierownika szkoły objęła Pani Zofia Napiórkowska, która bezpośrednio nadzorowała postępujące prace na nowej budowie. Budowę szkoły zlokalizowano w ogrodach Sióstr Benedyktynek przy ulicy Kierzkowej. Podczas uroczystości obchodów Dni Łomży dnia 15 czerwca 1963 roku odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę szkoły, dokonał tego Pan Bolesław Podedworny - zastępca Przewodniczącego Rady Państwa i poseł Ziemi Łomżyńskiej. Prace budowlane rozpoczęto wiosną 1963 roku, wykonawcą było Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Łomży, kierownikiem budowy był Pan Zygmunt Załęski. Dnia 1 września 1964 roku oddano do użytku Szkołę Podstawową Nr 4 w Łomży przy ulicy Kierzkowej 7 - Pomnik Tysiąclecia Nr 860 im. XX lecia PRL. Uroczystość przekazania budynku połączono z pokojową manifestacją w rocznicę września. Nowa szkoła zaliczana była do najnowocześniejszych i wiodących placówek oświatowych w województwie, posiadała 16 izb lekcyjnych, 5 pracowni przedmiotowych i salę gimnastyczną. W 1974 roku Komitet Rodzicielski ufundował sztandar, którego projekt wykonał Pan Henryk Osieka.
W 1986 roku na dyrektora szkoły została powołana Pani Danuta Borawska, która pełniła tę funkcje do 1991 roku. Przez następne 2 lata funkcję dyrektora pełnił Pan Waldemar Cwalina. W latach 1993 - 1995 szkołą kierował Pan Marian Kiernozek, a w latach 1995 - 2005 - Pani Janina Czerepowicz.
Dnia 1 września 2005 roku na stanowisko Dyrektora powołano Panią dr Iwonę Borawską, a funkcję Wicedyrektora od 1 sierpnia 2010 roku pełni Pani mgr Małgorzata Kadłubowska.
23 maja 2012 roku odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru i nadanie szkole imienia Generała Właysława Andersa.  

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łomży służy nam do dziś, niesie kulturę i wiedzę.


Opracowała : Beata Wadowska nauczyciel bibliotekarz

KIEROWNICY SZKOŁY:
1. Pani Kraszewska (nieznana z imienia)- pierwszy kierownik szkoły do 1921 roku
2. Józef Milczewski 1921 - 1929
3. Tomasz Plebański od 1 stycznia 1930 roku do 31 sierpnia 1950 roku (przerwa w czasie okupacji hitlerowskiej)
4. Jan Paweł Rucki 1950 - 1954
5. Józef Stankiewiczod 1954 - 1955
6. Maria Bejer 1955 - 1956
7. Piotr Czarnecki 1957 - 1958
8. Piotr Chrzanowski 1958 - 1961
9. Zofia Napiórkowska 1961 - 1972

DYREKTORZY SZKOŁY:
1. Zofia Napórkowska 1972 - 1986
2. Danuta Borawska 1986 - 1991
3. Waldemar Cwalina 1991 - 1993
4. Marian Kiernozek 1993 - 1995
5. Janina Czerepowicz 1995 - 2005
6. Iwona Borawska - od 1 września 2005 roku