oferta PDF Drukuj

"Kiedy śmieje się dziecko,
śmieje sie cały świat...
"
J.Korczak

Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka

 • Organizujemy działania umożliwiające dziecku poznawanie i rozumienie siebie i świata.
 • Rozbudzamy i rozwijamy zainteresowania.
 • Uwzględniamy potrzeby dziecka.
 • Troszczymy się o zapewnienie równych szans edukacyjnych.
 • Umacniamy wiarę we własne siły i możliwości.
 • Kształtujemy wrażliwość estetyczną i moralną dziecka.
 • Motywujemy do podejmowania działań.
 • Stwarzamy warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji.
 • Wzmacniamy poczucie tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej.
 • Zapewniamy warunki do harmonijnego, psychofizycznego rozwoju dziecka.
 • Uczymy samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych.
 • Wspomagamy rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną.

 

Nasza oferta

1. Język angielski od klasy 0.
2. Realizacja programów autorskich.
3. Atrakcyjna oferta zajęć pozalekcyjnych:

 • Koło wokalne
 • Koło teatralne „Czary – Mary”
 • Zajęcia sportowo - rekreacyjne
 • Koło przyrodnicze
 • Naukowe Koło Historyczne
 • Szkolne Koło PCK
 • Aktyw biblioteczny.

4. Zajęcia logopedyczne.
5. Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiego i matematyki w klasach IV – VIII.
6. Indywidualna praca z uczniem: zarówno  z trudnościami jak i zdolnym.
7. Praca opiekuńczo wychowawcza pedagoga szkolnego.
8. Opieka medyczna higienistki szkolnej.
9. System konsultacji indywidualnych nauczycieli z rodzicami.
10. Szereg uroczystości, apeli i imprez szkolnych.
11. Udział w życiu kulturalnym miasta i okolic (teatr, kino, muzea, biblioteki).
12. Konkursy szkolne i pozaszkolne.
13. Wycieczki szkolne.
14. Ścisła współpraca z rodzicami