PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator www   
wtorek, 03 września 2019 06:26

STYPENDIUM  SZKOLNE o charakterze socjalnym przysługuje uczniom klas I –VIII zamieszkałym na terenie Miasta Łomży.

Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj. w sierpniu 2019 – wynosi 528,00zł netto.

Kwota dochodu  z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308,00zł miesięcznie. Do dochodu nie wlicza się dochodu z gospodarstwa rolnego poniżej 1 ha przeliczeniowego.

Wyżej wymienione stawki obowiązują od dnia 1.10.2018 na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.07.2018 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej(Dz.U. z 2018r poz. 1358)

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres dziesięciu miesięcy od września 2019 do czerwca 2020.

Faktury w ramach stypendium obowiązują od września 2019 do czerwca 2020.

ü  Wnioski wydawane są w pokoju pedagoga szkolnego ( I piętro)

ü  Wnioski z kompletem dokumentów przyjmowane są od dnia 2.09.2019 do dnia 15.09.2019