PDF Drukuj Email
Wpisany przez administrator www   
poniedziałek, 04 grudnia 2017 13:23

„Budząca się szkoła”

Nasza szkoła otrzymała zaproszenie do udziału w szkoleniu z zakresu neurodydaktyki połączone z wizytą studyjną w Szkole Podstawowej nr 81 w Łodzi.

Jest to szkoła-inicjatorka polskiego ruchu „Budzącej się szkoły – szkoły w drodze”. Wzięliśmy udział nie tylko w ciekawej części warsztatowej, ale też mieliśmy możliwość obserwowania zajęć dydaktyczno– wychowawczych. Kadra pedagogiczna chętnie odpowiadała na szereg stawianych przez nas pytań. Umożliwiono nam też udział w panelu dyskusyjnym z najważniejszymi uczestnikami procesu dydaktycznego - z uczniami. Młodzież otwarcie i szczerze dzieliła się swoimi spostrzeżeniami, radościami i obawami związanymi z koncepcją neurodydaktyczną. Uczniowie z radością opowiadali o niecodziennej codzienności - o tym, jak dane im jest wchodzić w rolę twórców materiałów dydaktycznych, jak planują i organizują proces lekcyjny, jak rozwijają własną kreatywność, autonomię i krytyczne myślenie. Wielką entuzjastką zmian, jakie zachodzą w SP nr 81 w Łodzi jest jej dyrektor - p. Bożena Będzińska-Wosik, która podzieliła się z uczestnikami warsztatów swoimi doświadczeniami. Opowiedziała o transformacji kultury szkolnej, o odchodzeniu od przekazu wiedzy w stronę rozwoju potencjału. Podkreśliła, że głównym celem działań jest przejście od nauczania do uczenia się. Szkoła propaguje więc rozwiązania sprzyjające uczeniu się. Tworzy optymalne warunki do swobodnego rozwoju dzieci. Uwagę zwracają niecodzienne przestrzenie edukacyjne. Na każdym kroku dostrzec można ślady twórczej obecności uczniów. Szkoła sprawia wrażenie placówki, do której i uczniowie, i nauczyciele każdego ranka wchodzą z radością. Warsztaty nie tylko zwróciły naszą uwagę na nowe aspekty nauczania, ale potwierdziły też zasadność działań, które nauczyciele już od wielu lat podejmują w naszej szkole.

 

Poprawiony: poniedziałek, 04 grudnia 2017 13:31